bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie

Status prawny nieruchomości

Status prawny nieruchomości, na której usytuowany jest Zespół Szkół Nr 3 im.Wł. Grabskiego.

Decyzją Nr GP.I.7002-2/3/2007- 08 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 stycznia 2008 roku.

- przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego
z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno grunt stanowiący własność
Skarbu Państwa działkę nr 806/4 o powierzchni 0,9153 ha,

- przekazano w trwały współzarząd na czas nieoznaczony drogę dojazdowej działka nr 806/6
o powierzchni 0,0302 ha na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie w ½ części,

Działki wpisano do Księgi wieczystej KW nr 7332 w Sądzie Rejonowym w Kutnie
V Wydział Ksiąg Wieczystych.Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 15.03.2016
Podpisał: Krzysztof Pawłowski
Dokument z dnia: 15.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 313