bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny nieruchomości

Status prawny nieruchomości, na której usytuowany jest Zespół Szkół Nr 3 im.Wł. Grabskiego.

  • Uchwała Nr 377/169/2002 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu do użytkowania przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.
  • Uchwała Nr 119/XV/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 3 w Kutnie.

Decyzją Nr GP.I.7002-2/3/2007- 08 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 stycznia 2008 roku.

  • przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno grunt stanowiący własność Skarbu Państwa działkę nr 806/4 o powierzchni 0,9153 ha,
  • przekazano w trwały współzarząd na czas nieoznaczony drogę dojazdowej działka nr 806/6 o powierzchni 0,0302 ha na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie w ½ części,
  • działki wpisano do Księgi wieczystej KW nr 7332 w Sądzie Rejonowym w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Iwona Smolińska
Dokument z dnia: 15.03.2016
Dokument oglądany razy: 4 876