bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

  • Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 7.30 – 15.30
  • Sprawy uczniowskie załatwiane są od godz. 11.00 – 14.00

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:

  • zapisy oraz wypisy uczniów,
  • wydaje legitymację,
  • wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów, osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawanie duplikatów jest odpłatne,
  • inne zadania zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Iwona Smolińska
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 372