bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 24, 99-300 Kutno
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 3 – ido@grabski.edu.pl
  3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
  5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wynikających z przepisów prawa (ustaw branżowych) oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
  7. Każda osoba, ma prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Krzysztof Pawłowski
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 893