bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2016/2017 nauka odbywa się w 20 oddziałach, do których uczęszcza 513 uczniów.


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Reprezentantami ogółu uczniów w szkole są organy samorządu uczniowskiego:

  • przewodniczący samorządu,
  • zastępca przewodniczącego,
  • 3 członków samorządu.


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, statut Szkoły oraz regulamin samorządu uczniowskiego. Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Iwona Smolińska
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 592